مصاحبه با امین اصلانی؛ دانشجوی رشته ی بیزینس دانشگاه کلگری کانادا